Idź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 8
12-160 Wielbark
godziny pracy (pn-pt): 7:00 - 15:00


Tel, fax: (089) 621 83 31

Tel: (089) 621 82 78


NIP: 745-144-51-85

REGON: 004453810Nr. konta
37 8838 1057 2008 0500 0651 0001

e-mail gops_wielbark@wp.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony 1 marca 1990 r. na mocy Uchwały Nr VIII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Wielbarku z dnia 26 kwietnia 1990r.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Wielbark działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy.

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | GOPS | POMOC SPOŁECZNA | PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE | ŚWIADCZENIA RODZINNE | FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | DOD. MIESZKANIOWE/ ENERGETYCZNY | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | KARTA DUŻEJ RODZINY | 500+ | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego