WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wielbark, 05.07.2019
 
 
 
 
 
Znak: ZP-341/2/2019
 
 
 
Informacja
 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku działając jako Zamawiający informuje o prowadzeniu procedury z zakresu zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie Gminy Wielbark w roku szkolnym 2019/2020.


  Zamawiający informuje jednocześnie, że uprzednie postępowanie obejmujące w/w przedmiot, które było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu niezłożenia żadnej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego